Vilkår og handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

DinFamilieJurist ApS
CVR: 40165509
Center Boulevard 5
2300 København S
E-mail: kontakt@dinfamiliejurist.dk
Tlf.: 70 30 55 70

2. Priser

Alle priser er inklusiv 25% moms med mindre andet er oplyst.

3. Betaling

Betaling skal ske umiddelbart efter den indledende samtale med vores rådgiver, og det aftalte beløb vil blive opkrævet via Mobilepay til øjeblikkelig betaling. DinFamilieJurist ApS accepterer også betaling med kreditkort efter særlig aftale, hvor beløbet trækkes i forbindelse med den indledende samtale med vores rådgivere.

4. Levering

DinFamilieJurist ApS sender et udkast af det juridiske dokument til digital godkendelse ved dig inden for 2-4 uger fra det tidspunkt vores rådgiver har haft en samtale med dig.
Vi sender dit udkast online, via vores GDPR-sikre og digitalt krypterede udsendelses platform Get Accept. 

5. Fortrydelsesret

Fortrydelsesret kan ikke gøres gældende for denne ordre, da vi allerede under vores møde, og med godkendelse af kunden, har påbegyndt udarbejdelsen af den juridiske tjenesteydelse, og dermed har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse.
Du har accepteret tilbuddet og prisen på den ydelse, som vi skal levere skriftligt, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, i overensstemmelse med bestemmelserne i Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

6. Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på (indsæt tlf. eller mail).

7. Ansvarsforsikring

DinFamilieJurist ApS har tegnet en ansvarsforsikring på følgende vilkår: Professionelt ansvar: Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår som til rådighed for juridisk rådgivning udøvet af DinFamilieJurist ApS

8. Ansvarsbegrænsning

DinFamilieJurist ApS’ samlede potentielle ansvar er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående forsikringssummer.
Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for DinFamilieJurist ApS, omfatter DinFamilieJurist ApS’ erstatningsansvar heller ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

9. Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Benytter du vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom:

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mailadresse, Mobiltelefonnummer, fakturering og fragtadresse mv.

Personligt identifikationsnummer – CPR-nummer. Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du er kunde hos DinFamilieJurist ApS, køber juridiske dokumenter eller ydelser, accepterer du vores handelsbetingelser. I denne forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at levere vores juridiske dokumenter og fakturere for vores ydelser. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til:

– Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt,

– Verificere din identitet.

– Giv kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om

– Levering af juridiske dokumenter og ydelser

– Eventuel garanti, service og klage spørgsmål

DinFamilieJurist ApS vil også indsamle og behandle personlige data for at overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv.

DinFamilieJurist ApS kan også benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt skulle du have takket ja til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage målrettede meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@dinfamiliejurist.dk.

Bemærk venligst, at en ændring ikke altid sker med det samme. Vi mødekommer din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og stræber efter at lave ændringer seneste 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder.

For at kunne levere den ydelse som vi har entreret med dig om og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan DinFamilieJurist ApS dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere.

Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan DinFamilieJurist ApS dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. DinFamilieJurist ApS tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger.

Udelukkende DinFamilieJurist ApS eller vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger.

Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, og vil i stor udstrækning håndtere dine personoplysninger inden for EU på egne servere eller ved underleverandørers server.DinFamilieJurist ApS opbevarer udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at opfylde de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Når vi opbevarer dine data til andre formål f.eks. at opfylde kravene til f.eks. regnskabsloven, gemmer vi dine data kun så længe det er nødvendigt og max i 5 år eller påkrævet ved lov for de respektive formål. Vi vil udføre regelmæssige påmindelser og fjerne personlige oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige.

10. Hvilke rettigheder har du?

Du kan indsende en skriftlig anmodning om en kopi af de oplysninger, vi har opbevaret på dig, og verificere de oplysninger, vi har opbevaret på dig. Kopien koster ikke noget, og vi bestræber os på at give dig en tilbagemelding inden for 30 dage.

Du har krav på at få korrigeret forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.

Såfremt du ikke længere vil have DinFamilieJurist ApS til at opbevare dine data, har du krav på at få dine data slettet, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Der kan imidlertid være lovlige forpligtelser som f.eks. regnskabsregler, der forhindrer DinFamilieJurist ApS i at slette dele af dine data med det samme. I så fald opbevarer vi kun de data, som vi ved lov skal beholde. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette er tilbagekaldt, bliver dine data slettet.

Du har krav på at kræve, at data begrænses, hvis et af følgende gælder:

– Hvis du nægter at dine personlige oplysninger er korrekte

– Behandlingen er ulovlig

– Vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at bestemme, kræve eller

– forsvare et juridisk krav.

Du har krav på at få de personlige oplysninger, du har overdraget os eller opsamlet automatisk sendt til dig selv eller til en anden registeransvarlig. Såfremt dette ikke påvirker tredjemandsrettigheder negativt.

Du kan til enhver tid inddrage ethvert samtykke, du gav til DinFamilieJurist ApS

Du har krav på at træffe beslutninger om egne data der udelukkende baseret på automatiseret indsamling, herunder profilering, som kan have juridiske konsekvenser eller tilsvarende gene for dig.

 

11. Den persondataansvarlige er:

DinFamilieJurist ApS
Center Boulevard 5
2300 København S
CVR. 40165509

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail på kontakt@dinfamiliejurist.dk eller ringe på tlf. 70 30 52 80. Alternativt kan læse mere i vores Privatlivs og cookiepolitik: https://dinfamiliejurist.dk/privatlivs-og-cookiepolitik/.

12. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over ydelsen, skal du kontakte kontakt@dinfamiliejurist.dk eller den pågældende jurist på din sag. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning kan du sende en klage til:

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/om-forbrugdk/kontakt/?tc=22C19E239BBA4E13B517515CAEC5665F

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -https://ec.europa.eu/odr

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden Hvis du klikker på knappen ’Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ’Afvis,’ sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg.  Læs mere om cookies her