Vilkår og handelsbetingelser

VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER

1. Generelle oplysninger
DinFamilieJurist ApS
CVR: 40165509
Sluseholmen 1
2450 København Sv
E-mail: kontakt@dinfamiliejurist.dk
Tlf.: 70 30 55 70

§2. Priser
Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

§ 3. Betaling

DinFamilieJurist ApS modtager betaling med kreditkort. I umiddelbar forlængelse af den indledende
samtale med vores juridiske bliver det aftalte beløb reserveret på dit kreditkort. Betalingen hæves, når vi indleder udarbejdelse af det juridiske dokumentet til dig.

§ 4. Levering
DinFamilieJurist ApS afsender et udkast af det juridiske dokument til godkendelse ved dig indenfor 5
arbejdsdage fra det tidspunkt vores jurist har haft en samtale med dig.
Vi sender til hele Danmark pr. post med PostNord imod betaling af porto og gebyr på 99 kr.. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

§ 5. Fortrydelsesret
Som forbruger har man normalt 14 dages fortrydelsesret, men iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2 kan udførte ikkefinansielle tjenesteydelser undtages fortrydelsesretten, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

 

Fortrydelsesfristen udløber derfor 14 dage efter den dag, vi indgår aftalen. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.
Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

 

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Se for mere information afsnittet herunder Tilbagebetaling af købsbeløbet.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til kontakt@dinfamiliejurist.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage, men har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er leveret. DinFamilieJurist ApS’ timesats er 1.600 kr. inkl. moms.

 

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

 

§6. Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på (indsæt tlf. eller mail).

§7. AnsvarsforsikringDinFamilieJurist ApS har tegnet en ansvarsforsikring på følgende vilkår: Professionelt ansvar: Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår som til rådighed for juridisk rådgivning udøvet af DinFamilieJurist ApS

§ 8. Ansvarsbegrænsning
DinFamilieJurist ApS’ samlede potentielle ansvar er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående forsikringssummer.
Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for DinFamilieJurist ApS, omfatter DinFamilieJurist ApS’ erstatningsansvar heller ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

§ 9. Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Benytter du vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom:

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mailadresse, Mobiltelefonnummer, fakturering og fragtadresse mv.

Personligt identifikationsnummer – CPR-nummer. Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du er kunde hos DinFamilieJurist ApS, køber juridiske dokumenter eller ydelser, accepterer du vores handelsbetingelser. I denne forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at levere vores juridiske dokumenter og fakturere for vores ydelser. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til:

  • Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt,

verificere din identitet.

  • Giv kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om
  • Levering af juridiske dokumenter og ydelser
  • Eventuel garanti, service og klage spørgsmål

DinFamilieJurist ApS vil også indsamle og behandle personlige data for at overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv.

DinFamilieJurist ApS kan også benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt skulle du have takket ja til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage målrettede meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@dinfamiliejurist.dk.

Bemærk venligst, at en ændring ikke altid sker med det samme. Vi mødekommer din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og stræber efter at lave ændringer seneste 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder.

For at kunne levere den ydelse som vi har entreret med dig om og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan DinFamilieJurist ApS dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere.

Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan DinFamilieJurist ApS dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. DinFamilieJurist ApS tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger.

Udelukkende DinFamilieJurist ApS eller vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger.

Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, og vil i stor udstrækning håndtere dine personoplysninger inden for EU på egne servere eller ved underleverandørers server.DinFamilieJurist ApS opbevarer udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at opfylde de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Når vi opbevarer dine data til andre formål f.eks. at opfylde kravene til f.eks. regnskabsloven, gemmer vi dine data kun så længe det er nødvendigt og max i 5 år eller påkrævet ved lov for de respektive formål. Vi vil udføre regelmæssige påmindelser og fjerne personlige oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan indsende en skriftlig anmodning om en kopi af de oplysninger, vi har opbevaret på dig, og verificere de oplysninger, vi har opbevaret på dig. Kopien koster ikke noget, og vi bestræber os på at give dig en tilbagemelding inden for 30 dage.

Du har krav på at få korrigeret forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.

Såfremt du ikke længere vil have DinFamilieJurist ApS til at opbevare dine data, har du krav på at få dine data slettet, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Der kan imidlertid være lovlige forpligtelser som f.eks. regnskabsregler, der forhindrer DinFamilieJurist ApS i at slette dele af dine data med det samme. I så fald opbevarer vi kun de data, som vi ved lov skal beholde. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette er tilbagekaldt, bliver dine data slettet.

Du har krav på at kræve, at data begrænses, hvis et af følgende gælder:

  • Hvis du nægter at dine personlige oplysninger er korrekte
  • Behandlingen er ulovlig
  • Vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at bestemme, kræve eller

forsvare et juridisk krav.

Du har krav på at få de personlige oplysninger, du har overdraget os eller opsamlet automatisk

sendt til dig selv eller til en anden registeransvarlig. Såfremt dette ikke påvirker tredjemands

rettigheder negativt.

Du kan til enhver tid inddrage ethvert samtykke, du gav til DinFamilieJurist ApS

Du har krav på at træffe beslutninger om egne data der udelukkende baseret på automatiseret

indsamling, herunder profilering, som kan have juridiske konsekvenser eller tilsvarende gene for dig.

 

Den persondataansvarlige er:

DinFamilieJurist ApS

Sluseholmen 1

2450 København Sv

CVR. 40165509

 

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail på kontakt@dinfamiliejurist.dk eller ringe på tlf. 70 30 52 80. Alternativt kan læse mere i vores Privatlivs og cookiepolitik: https://dinfamiliejurist.dk/privatlivs-og-cookiepolitik/.

  • 10. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over ydelsen, skal du kontakte kontakt@dinfamiliejurist.dk eller den pågældende jurist på din sag. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning kan du sende en klage til:

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/om-forbrugdk/kontakt/?tc=22C19E239BBA4E13B517515CAEC5665F

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -https://ec.europa.eu/odr

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden Hvis du klikker på knappen ’Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ’Afvis,’ sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg.  Læs mere om cookies her