Vælg din familiekonstellation 

Hvem arver dig, når du er ugift samlever og har børn?

Ugifte samlevere arver ikke automatisk hinandens formue, jf. Arveloven. Har I fællesbørn, arver jeres børn automatisk hele afdødes formue. Som ugifte samlevere ønsker man typisk at sikre hinanden mest muligt, i tilfælde af at den ene part går bort. Vi anbefaler derfor, at du får oprettet et testamente.

Læs mere

Hvem arver dig, når du er gift og har børn?

Såfremt I har børn, vil din ægtefælle indledningsvist arve halvdelen af delingsformuen, og dernæst 50 % af den resterende del. Din ægtefælle modtager således 75 % af delingsformuen efter din død, mens dine børn skal dele de resterende 25 %.Læs mere

Hvem arver dig, når du er alene med børn?

Ifølge Arveloven vil dine børn automatisk arve hele din formue. Med et testamente kan du sikre dine børns arv ved at vælge, at arven skal være særeje. Du kan dermed sikre dine børns fremtid – også i tilfælde af at børnene skulle blive skilt. 
 

Læs mere

Hvem arver dig, når du er ugift samlever uden børn?

Hvis I ikke har børn, går hele arven til afdødes forældre eller søskende, og din samlever arver som udgangspunkt ingenting, jf. Arveloven. Arveloven forhindrer dine forældre og søskende I at give arven til din samlever, hvorfor det er yderst vigtigt, at du får udarbejdet et testamente, så din samlever kan arve dig. 


Læs mere

Hvem arver dig, når du er gift uden børn?

Som ægtefæller uden børn tilfalder arven som udgangspunkt den længstlevende ægtefælle. Med et testamente har I mulighed for at lade specifikke personer få en del af jeres arv. Mange vælger at arven skal være særeje, eller f.eks. at båndlægge noget af arven


.

Læs mere

Hvem arver dig, når du er alene uden børn?

Som udgangspunkt vil dine forældre arve hele din formue. I tilfælde af at dine forældre er døde vil dine søskende/deres børn arve. Uden børn og ægtefælle har du ingen tvangsarvinger, og du kan – med et testamente – disponere over din formue præcis som du ønsker det.Læs mere