Single med børn under 18 år

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig går til dine børn. Børnenes arv vil blive indsat på en lukket konto, som de først får adgang til, når de er fyldt 18 år.

100%

Arv til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

Uden at kende dit ønske er det staten, som bestemmer, hvem der skal have forældremyndigheden over din børn, hvis du går bort

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv

Barnets arv kan blive udbetalt, når barnet fylder 18 år - en alder, hvor modenhed og fornuft (måske) endnu ikke er fremherskende

Du kan have alternative ønsker til fordelingen af din arv, f.eks. at et skal barn skal arve mere eller mindre sammenlignet med dine andre børn, at du vil donere til godgørende formål eller begunstige børnebørn eller andre i familien o. lign.

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du kan selv styre 75 procent af arvefordelingen.

25%

Tvangsarv til børnene

75%

Fri arv

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Du kan påvirke Familieretshusets beslutning om, hvor dine børn skal vokse op, hvis du går bort  

Arven kan båndlægges til børnene er mere modne, så du sikrer, at de forvalter arven fornuftigt  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om dine ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op