Samlevende med fælles børn under 18 år   

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig går til børnene. Det betyder, at din partner intet arver efter dig, uanset hvor længe I har boet sammen. Dette kan belaste din partners økonomi, især hvis I ejer fast ejendom sammen, fordi en straksudbetaling til børnene kan resultere i, at din partner må gå fra hus og hjem. Børnenes arv vil blive sat ind på en lukket konto, som hverken børnene eller den længstlevende partner har adgang til, før børnene er myndige.

100%

Arv til børnene

Eksempel: Hvis friværdien i en ejendom, I ejer sammen, er 500.000 kr., så skal din partner betale 250.000 kr. til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

Du eller din partner risikerer at skulle udbetale en stor sum penge til børnene, når den første går bort

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv

Arven udbetales, når dine børn er 18 år — en alder, hvor modenhed og fornuft måske (endnu) ikke er fremherskende

Staten råder over dit barns skæbne ved dødsfald og bestemmer, hvor barnet skal vokse op, hvis I begge går bort samtidig og ikke har tilkendegivet jeres ønsker på forhånd

Børnene risikerer at blive udsat for kaos og uro, hvis din ægtefælle tvinges til at flytte fra hus og hjem

Du kan have et helt andet ønske, end at din partner og børn skal arve

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du kan sikre din partner med mellem 75 procent og 87,5 procent af arven. Når straksudbetalingen til børnene mindskes, sikrer I, at den længstlevende partner kan opretholde samme livsstil, og forhindrer, at vedkommende må gå fra hus og hjem. Du har også mulighed for at fordele 75 procent af arven på en anden måde.

75%

Friarv

12,5%

Tvangsarv til børnene

12,5%

Tvangsarv til børnene, men kan muligt fordeles til samlever

Eksempel: Hvis arven efter dig er 500.000 kr., så skal der kun udbetales 62.500 kr. til børnene 

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Gør arven til særeje, så dine børn ikke skal dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse  

Båndlægger arven, så du sikrer, at dine børn har opnået en vis modenhed, inden de får deres arv  

Påvirker Familieretshusets beslutning om, hvor dine børn skal vokse op, hvis I begge går bort  

Specielle genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Arven bliver fordelt efter jeres ønsker efter længstlevende er gået bort  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op