Gift med sammenbragte børn over 18 år 

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

50 procent af arven efter dig går til børnene. 
Det betyder, at den længstlevende af jer skal finde en betragtelig sum penge til børnene, når den første går bort. Med en stor økonomisk udskrivning risikerer den længstlevende ægtefælle at skulle gå fra hus og hjem.

50%

Arv til dine børn

50%

Arv til din ægtefælle

Eksempel: Hvis arven efter dig er på 500.000 kr., så skal din ægtefælle udbetale 250.000 kr. til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

 Du og din ægtefælle skal udbetale en stor sum penge til børnene og har kun uskiftet bo som alternativ 

Børnene af den ægtefælle, der går bort først, risikerer at blive forbigået og få mindre i arv 

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv ved skilsmisse 

Det kræver samtykke fra særbørnene at sidde i uskiftet bo. De skal skriftligt acceptere, at arven udskydes 

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien  

Med testamente

Du og din ægtefælle kan sikre hinanden 87,5 procent af arven. Udbetalingen til børnene nedbringes dermed betragteligt, hvilket gør det muligt at opretholde vanlig livsstil og forhindrer, at den længstlevende ægtefælle må tvinges fra hus og hjem på grund af den store økonomiske udskrivning til børnene.

12,5%

Arv til dine børn

87,5%

Arv til din ægtefælle

Eksempel: Hvis arven efter dig er 500.000 kr., skal der kun udbetales 62.500 kr. til børnene 

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Du kan sikre, at der er en fair fordeling af arven mellem børnene  

Arven gøres til særeje, så dine børn ikke uønsket skal dele arven med deres ægtefælle ved skilsmisse  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Du og din ægtefælle har et godt og sikkert alternativ til uskiftet bo  

Arven bliver fordelt efter jeres ønsker efter længstlevende er gået bort  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op