fbpx

Gavebrev

Hvad er et gavebrev?
 
Gavebrevet angiver, at en person giver en gave (som regel en større gave) til en anden person. I gavebrevet kan det uddybes, under hvilke betingelser gaven overdrages – det kan eksempelvis være bestemt, at gaven skal være modtagerens særeje. Et gavebrev kan udformes til at omfatte pengebeløb eller fysiske aktiver.


Hovedparten af personer i Danmark vælger, at udforme et gavebrev af nedenstående grunde: 


 - Gavebrevet fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave, og hverken er et lån eller et salg mod betaling. 
 - Gavebrevet specificerer de nærmere betingelser for gaven, herunder hvem der skal betale gaveafgiften. Hvis gaven overstiger en værdi på 65.700 kr. (2019), skal det bestemmes, hvem der betaler gaveafgiften. 
 - Gavebrevet giver gavegiver mulighed for at beslutte, at gaven skal være modtagers særeje.

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Testamente

Ægtepagt

Gældsbrev

Forhåndssamtykke

Børnetestamente

Arveafkald

Fremtidsfuldmagt

Gavebrev

Kontakt os og få hjælp allerede i dag