Samejeoverenskomst

Hvorfor er det vigtigt at få en samejeoverenskomst/samejekontrakt?


En samejekontrakt er en juridisk aftale mellem to eller flere parter, der sammen ejer en fast ejendom. Fordelen med en samejekontrakt er at, der i tilfælde af konflikter mellem ejerne allerede foreligger en aftale, der håndterer uenighederne. En samejekontrakt er således helt klart fordelagtig for alle, der ejer en fast ejendom i fællesskab med andre, og især ugifte samlevende, da de netop udgør en stor del af den procentdel, der typisk investerer i fast ejendom sammen. 


-          En samejekontrakt er således relevant for alle, der i fællesskab investerer i en ejendom, herunder særligt for ugifte samlevende, der sammen erhverver en fælles bolig. 
-          Retsstillingen mellem ægtefæller og ugifte samlevende er ikke ens ved ophævelse af samlivet. Skilles et ægtepar, er der regler i lov om ægtefællers økonomiske forhold, der regulerer deres retsstilling – herunder hvad der skal ske med deres ejendele og deres fælles ejendom. Ugifte samlevende er ikke beskyttet af disse regler, hvorfor det er yderst vigtigt at have en skriftlig aftale på plads, som tager højde for evt. problemer inden de opstår og skaber sikkerhed og ro. 


Udvidet samlevertestamente Som beskrevet under fanen ”ugifte samlevende med børn” gælder der ikke de samme regler for ægtefæller og ugifte samlevende i forbindelse med ophævelse af samlivet. I tilfælde af at den ene af de ugifte samlevende går bort, er der heller ikke samme beskyttelse som tilknyttes gifte samlevende, hvorfor det tilrådes ugifte samlevende at få hjælp med at udarbejde et udvidet samlevertestamente. Man kan derved sikre, at den afdødes arv tilfalder samleveren. Specielt når ugifte samlevende ejer en fælles ejendom, synliggøres vigtigheden af et samlevertestamente sig, i tilfælde af at den ene samlever skulle afgå ved døden, tilfalder arven efter personen i første række dennes børn og i anden række dennes forældre. Samleveren kan  uden en aftale herom ikke arve afdøde, og risikerer at stå i en situation uden mulighed for beholde og fortsat bebo den fælles ejendom. 


Tinglysning af samejeoverenskomst/samejekontrakt 


En samejeoverenskomst kan tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Aftalen bliver juridisk ikke mere eller mindre gyldig af tinglysning, men i tilfælde af at dokumentet går tabt, eller man ikke har adgang til dokumentet forskellige årsager, vil en tinglysning altid sikre en selv vished om, at der foreligger en samejekontrakt som er tilgængelig for trejde parter, såfremt det er påkrævet.  

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Testamente

Ægtepagt

Gældsbrev

Gavebrev

Børnetestamente

Arveafkald

Fremtidsfuldmagt

Dødsbo

Kontakt os og få hjælp allerede i dag

    Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op