Dødsbo

Dødsbobehandling – privat og bobestyrerboer 

Hvis en af dine nærmeste går bort, er der en del beslutninger du skal tage stilling til. Sådanne valg kan være vanskelige at overskue midt i sorgen. 

    • Må du frit disponere over afdødes formue rent juridisk? 
    • Hvordan forholder du dig til afdødes eventuelle gæld?  
    • Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold. 
    • Hvilken skifteform er optimal i netop jeres situation? Lad os gennemgå de forskellige muligheder; vi kan hjælpe dig med at finde den løsning der, også på længere             sigt, er den mest fordelagtige. 
    • Hvor meget skal betales i arveafgift eller boafgift? (som det hedder i dag). 
    • Hvordan skal arven fordeles? 

Vores jurister kan yde bistand med f.eks. boopgørelse, åbningsstatus, og arvens fordeling ifølge loven og i henhold til et eventuelt testamente. Dette gælder uanset om afdøde sad i uskiftet bo, havde formuefællesskab eller særeje. 

Vores erfarne juristers opgave er desuden at sikre en positiv og konstruktiv stemning, så alle arvinger føler sig fair og ligeligt behandlet. Derudover at alle, nogle gange på trods af misforståelser og til tider forskellige interesser, er på talefod og kan se hinanden i øjnene, når behandlingen af boet er nået til vejs ende. 


DinFamilieJurist yder bistand med alle typer dødsboer, herunder med valg af skifteform. Der skal vælges imellem: 

   1. Privat skifte  
   2. Ægtefælleudlæg  
   3. Uskiftet bo 
   4. Boudlæg 
   5. Bobestyrerbo 

Følgende opgaver indgår normalt i et dødsboskifte:
 
   1. Udarbejdelse af åbningsbalance  
   2. Indrykning af proklama i Statstidende 
   3. Indhentelse af vurdering af boets ejendele 
   4. Rådgivning om arvens fordeling 
   5. Udlæg af arven til arvingerne 
   6. Rådgivning om evt. salg af ejendomme 
   7. Rådgivning om evt. salg af aktier og andre aktiver 
   8. Rådgivning om boets skatteforhold 
   9. Rådgivning om boafgift 
  10. Drift i boperioden 
  11. Opsigelse af diverse aftaler 
  12. Udarbejdelse af boopgørelse og boselvangivelse 


DinFamilieJurist trækker på sit netværk af ejendomsmæglere, revisorer, taksatorer og dødsboopkøbere.

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Testamente

Ægtepagt

Børnetestamente

Fremtidsfuldmagt

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op