Sådan gyldiggør du hvert af dine dokumenter

Her finder du svar på hvordan den afsluttende proces er for hvert af vores juridiske dokumenter.

Dine opgaver

Underskriften på et testamente skal bekræftes, for at testamentet er gyldigt. Det kan enten gøres af to uvildige vidner – eller af en af domstolenes notarer. Hvis du får underskriften bekræftet af en notar, kan en kopi af testamentet blive gemt i Centralregistret for Testamenter, så skifteretten automatisk får det, når du dør.

Dine opgaver er:

 1. Book tid hos notaren her: https://domstol.dk/selvbetjening/find-ret/
 2. Print testamentet i 2 eksemplarer
 3. Mød op hos notaren og underskriv

Hvordan booker jeg tid hos notaren?

Notarerne har kontorer ved landets byretter og de fleste steder er det nødvendigt at bestille tid. Du kan bestille tid online de fleste steder, dog har enkelte kredse telefonbooking og få har også drop-in notar.

Book tid her: https://domstol.dk/selvbetjening/find-ret/

Hvad skal jeg medbringe hos notaren?

Til mødet med notaren skal du medbringe:

 • To eksemplarer af dit testamente
 • Officiel billedlegitimation med CPR-nummer (fx kørekort eller pas)
 • Notaren vil tjekke din identitet og sikre, at det er dig, der underskriver testamentet. Desuden vil notaren sikre, at du er bevidst om, hvad du gør
 • Du skal betale 300 kr. til retsafgift. Retsafgiften betales ved rettens kasse enten kontant, med dansk Visa/Dankort eller Mobilepay. Der kan ikke betales med andre korttyper.

Når testamentet og kopien er underskrevet for notaren, får du det ene eksemplar, mens retten beholder det andet eksemplar.

Hvad hvis jeg har ønsker til min begravelse i testamentet?

En begravelse planlægges som regel umiddelbart efter dødsfaldet. Hvis dit testamente indeholder ønsker til din begravelse, er det derfor en god idé at sige det til dine nærmeste og opbevare testamentet, så det let bliver fundet, når du dør.

Hvad hvis jeg ikke kan komme til notaren?

Hvis du ikke kan komme til notaren, fx fordi du er svækket, syg eller gangbesværet, så kan du kontakte retten og aftale, at notaren kommer hjem til dig. Hvis notaren skal komme hjem til dig, skal du betale for transporten.

Du kan finde din lokale byret her: https://www.domstol.dk/selvbetjening/find-ret/

Hvordan ændrer jeg mit notar-testamente?

Hvis du ønsker at lave ændringer i dit notar-testamente, så skal du lave et nyt testamente og underskrive det hos notaren på samme måde som det tidligere testamente. Små ændringer kan laves med et tillæg, der kaldes en kodicil. Det er altid det seneste testamente, der er gyldigt.

Hvordan annullerer jeg et notar-testamente?

Hvis du ønsker at annullere et notar-testamente, skal det også ske hos notaren. Her skal du udfylde testamente-forsiden og sætte kryds ved Annullation.
Du kan finde testamenteforsiden her: https://www.domstol.dk/media/1021/forside-til-testamente.pdf

Hvad hvis jeg både opretter et vidne-testamente og et notar-testamente?

Det er det senest underskrevne testamente, der er gyldigt.
Et vidnetestamente bliver dog ikke automatisk kendt ved din død – det er kun notartestamenter, der gemmes i Centralregistret for Testamenter. Et vidnetestamente skal derfor opbevares, så det let bliver fundet, når du dør.

Dine opgaver

Fremtidsfuldmagten skal vedkendes ved en notar efter den er underskrevet digitalt. Herefter vil den være gyldig. Når fremtidsfuldmagten er tinglyst vil du blive adviseret af tinglysnignsretten på mail og skal herefter ind og underskrive den med dit NemID eller MitID.

Dine opgaver er:

 1. Afvent at du modtager en mail fra tinglysningsretten
 2. Underskriv din fremtidsfuldmagt digitalt på tinglysning.dk
 3. Book tid hos notaren her: https://domstol.dk/selvbetjening/find-ret/
 4. Print 1 eksemplar af din fremtidsfuldmagt
 5. Mød op hos notaren, oplys dit sagsnummer (dit fulde navn) og vedkend fuldmagten

Hvordan underskriver jeg min fremtidsfuldmagt digitalt?

 1. Klik ind på tinglysning.dk
 2. Herinde skal du trykke på ”tinglysning mv.”
 3. Log ind med dit NemID/MitID
 4. Tryk på knappen “Dokumenter der kan underskrives“
 5. Tryk nu på “underskriv” (blyanten) i 6. kolonne
 6. Log ind med dit NemID/MitID og underskriv

Det er vigtigt, at du underskriver fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk før, du står nede ved notaren – ellers kan den ikke noteres.

Hvordan booker jeg tid hos notaren?

Notarerne har kontorer ved landets byretter og de fleste steder er det nødvendigt at bestille tid. Du kan bestille tid online de fleste steder, dog har enkelte kredse telefonbooking og få har også drop-in notar.

Du kan finde den retskreds der passer dig bedst her: https://domstol.dk/selvbetjening/notarbooking/

Hvad skal jeg medbringe hos notaren?

Til mødet med notaren skal du medbringe:

 • 1 eksemplar af din fremtidsfuldmagt
 • Officiel billedlegitimation med CPR-nummer (fx kørekort eller pas)
 • Notaren vil tjekke din identitet og sikre, at det er dig, der vedkender fremtidsfuldmagten. Desuden vil notaren sikre, at du er bevidst om, hvad du gør
 • Du skal betale 300 kr. til retsafgift. Retsafgiften betales ved rettens kasse enten kontant, med dansk Visa/Dankort eller Mobilepay. Der kan ikke betales med andre korttyper.

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Det sker ved, at du selv eller én af dem, du har betroet i din fremtidsfuldmagt, kontakter Familieretshuset. Familieretshuset vil så vurdere, om de betingelser, som du har skrevet i fremtidsfuldmagten, er opfyldt. Hvis fremtidsfuldmagten på et tidspunkt skal sættes i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset. Se de aktuelle gebyrer på Familieretshusets hjemmeside https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/betaling-af-gebyr

Hvornår er fremtidsfuldmagten gyldig?

Når fuldmagten er oprettet, skal en notar sikre, at du er ved dine fuld fem, og at du selv har skrevet fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest 6 måneder efter, at du har oprettet fremtidsfuldmagten.

Fuldmagten er først gyldig, når du har været hos notaren. Dette foregår ved, at du aftaler et møde med notaren i din retskreds. Du skal huske at medbringe officiel billedlegitimation med CPR-nummer – fx pas eller kørekort.

Hvad hvis jeg ikke kan komme til notaren?

Hvis du ikke kan komme til notaren, fx fordi du er svækket, syg eller gangbesværet, så kan du kontakte retten og aftale, at notaren kommer hjem til dig. Hvis notaren skal komme hjem til dig, skal du betale for transporten.

Hvad hvis jeg er digitalt fritaget og ikke har NemID/MitID?

Hvis du er fritaget fra digital kommunikation med det offentlige, kan du i stedet skrive din fremtidsfuldmagt på papir og medbringe den til Familieretshuset, hvor du skal underskrive fremtidsfuldmagten. Hvis du gør det, skal du ikke have notarens attest på din fremtidsfuldmagt. Læs mere om fremtidsfuldmagt uden NemID/MitID på Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt/hvis-du-vil-oprette-en-fremtidsfuldmagt-fritaget

Hvordan udfylder jeg ”Min sidste vilje”?

Dokumentet kan udfyldes digitalt på computeren og deles med dine pårørende – f.eks. via email – så du er sikker på, at de ved, at dokumentet findes. Dokumentet kan også gemmes på din pc og printes ud. Herefter kan du udfylde et fysisk eksemplar.

Hvem skal kende til ens ønsker for begravelse/bisættelse?

Har du udfyldt ”Min Sidste Vilje”, er det en god ide at fortælle til de nærmeste, hvilke ønsker man har, og hvor man gemmer formularen. Lægger man f.eks. ”Min Sidste Vilje” sammen med de personlige papirer, er der stor sandsynlighed for, at dokumentet bliver fundet i rette tid. Man kan også give en kopi af Min Sidste Vilje til de nærmeste.

Hvordan finder dine pårørende ud af om der du har lavet ”Min sidste vilje”?

Der står sjældent noget i et testamente noget om ønsker til begravelsen, da det først bekendtgøres i eller i forlængelse af skifteretten. Det er derfor vigtigt, at et ”Min sidste vilje” som dokument, ligger et sted, hvor det bliver fundet af familien.

Det bedste er simpelthen at meddele dem, hvor det ligger – gerne samme sted du opbevarer dine personlige dokumenter som dåbsattest, vielsesattest eller pas.

Dine opgaver

Tinglysningen af en ægtepagt er en betingelse for, at ægtepagten er gyldig. Hvis I laver en ægtepagt, men ikke tinglyser den, vil ægtepagten derfor ikke være gyldig. Det betyder, at ægtepagten hverken er gyldig mellem jer som ægtefæller, eller overfor andre. Ægtepagten skal derfor altid tinglyses, og det er derfor ikke nok bare at underskrive den

Dine opgaver er:

 1. Afvent at du modtager en mail fra tinglysningsretten
 2. Underskriv din fremtidsfuldmagt digitalt på tinglysning.dk
 3. Din Familiejurist vil nu tinglyse ægtepagten hos tinglysningsretten
 4. Efter modtaget svar, vil den være gyldig

Dine opgaver

Hvordan underskriver jeg min ægtepagt digitalt?

 1. Klik ind på tinglysning.dk
 2. Herinde skal du trykke på ”tinglysning mv.”
 3. Log ind med dit NemID/MitID
 4. Tryk på knappen “Dokumenter der kan underskrives“
 5. Tryk nu på “underskriv” (blyanten) i 6. kolonne
 6. Log ind med dit NemID/MitID og underskriv

Guide til hvordan du selv anmelder din ægtepagt til tinglysning

Underskrivning af forhåndssamtykke

Samtykkeerklæringen til uskiftet bo underskrives af hhv. dig, din ægtefælle samt barnet, der afgiver samtykket.

Derudover skal 2 vitterlighedsvidner også underskrive. Vidnerne må ikke have interesse i sagen, så det anbefales at finde 2 personer uden for familien. Eventuelt naboer.

Hvis barnet er under 18 år gammelt

Hvis barnet er under 18, underskrives samtykkeerklæringerne til uskiftet bo af hhv. dig, din ægtefælle, samt barnets anden biologiske forælder.

Hvad skal jeg gøre med min begunstigelseserklæring?

Begunstigelseserklæringen sendes ind til det/de pågældende selskab(er).

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden Hvis du klikker på knappen ’Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ’Afvis,’ sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg.  Læs mere om cookies her