Samlevende uden børn

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig følger denne rækkefølge:

  1. Dine forældre
  2. Dine søskende eller deres børn
  3. Dine bedsteforældre eller deres børn (farbror, faster, morbror og moster).
  4.  Statskassen

Det betyder, at din partner intet arver efter dig, uanset hvor længe I har boet sammen. Din partner risikerer derfor at få en meget belastet økonomi ved din bortgang. Dette gør sig især gældende, hvis I ejer fast ejendom sammen, og dine arvinger skal have deres arv. Så kan din partner risikere at gå fra hus og hjem.   

100%

Arv til dine forældre, eller 
de næste i arverækkefølgen

Eksempel: Hvis friværdien i en ejendom, I ejer sammen, er 500.000 kr., skal din partner udbetale din halvdel, 250.000 kr., til dine arvinger.

Andre potentielle problemer uden et testamente:

 Du eller din partner skal potentielt udbetale en stor sum penge til arvinger, når den anden går bort

 Du kan have alternative ønsker til, hvordan din arv skal fordeles; f.eks. donationer til godgørende formål, begunstigelse af niecer og nevøer o.lign.

Dine arvingers nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv ved skilsmisse

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente


Du kan selv styre 100 procent af arvefordelingen. Det vil sige, at du frit disponerer over din arv og suverænt bestemmer, hvem/hvad der skal begunstiges efter din død. Du og din partner kan f.eks. sikre hinanden, så den anden part kan opretholde samme livsstil og ikke risikerer at gå fra hus og hjem. Du har også mulighed for at fordele 75 procent af arven på en anden måde.  

100%

Friarv

Eksempel: Hvis friværdien i en ejendom, I ejer sammen, er 500.000 kr., skal din partner nu intet udbetale til andre arvinger.

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Arven gøres til særeje, så dine arvinger ikke skal dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op