Samlevende med sammenbragte børn under 18 år  

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig går til børnene. Det betyder, at din partner intet arver efter dig, uanset hvor længe I har boet sammen. Hvis du og din partner ejer fast ejendom sammen, kan det belaste din partners økonomi, når børnene skal have udbetalt deres arv. I værste fald risikerer din partner at skulle gå fra hus og hjem. Børnenes arv vil blive indsat på en lukket konto, som hverken børnene eller den længstlevende partner har adgang til, før børnene er myndige.

100%

Arv til børnene

Eksempel: Hvis friværdien i en ejendom, I ejer sammen, er 500.000 kr., skal din partner udbetale din halvdel, 250.000 kr., til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

Du eller din partner skal potentielt udbetale en stor sum penge, når den anden går bort

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv

Arven udbetales, når dine børn er 18 år — en alder, hvor modenhed og fornuft måske (endnu) ikke er fremherskende

Dine stedbørn arver intet efter dig

Staten bestemmer dit barns opvækst ved begges dødsfald uden at kende dit ønske

Børnene kan blive kastet ud i kaos, hvis din partner tvinges til at flytte

Du kan have alternative ønsker til fordelingen af din arv, f.eks. at et barn skal arve mere eller mindre end andre børn, at du vil donere til godgørende formål, begunstige børnebørn o.lign. 

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du kan sikre din partner med mellem 75 procent og 87,5 procent af arven efter dig. Udbetalingen til børnene nedbringes hermed markant, og den efterladte partner kan opretholde en normal hverdag. Risikoen for, at din partner må gå fra hus og hjem, elimineres. Du har også mulighed for at fordele 75 procent af arven på en anden måde.

75%

Friarv

12,5%

Tvangsarv til børnene

12,5%

Tvangsarv til børnene, men  kan muligt fordeles til samlever

Eksempel: Hvis arven efter dig er 500.000 kr., skal der kun udbetales 62.500 kr. til børnene 

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Arven gøres til særeje, så dine børn ikke uønsket skal dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse  

Arven båndlægges til børnene er mere modne, så du sikrer, at dine børn forvalter arven fornuftigt  

Påvirker Familieretshusets beslutning om, hvor dine børn skal vokse op, hvis I begge går bort  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Arven bliver fordelt efter jeres ønsker efter den længstlevendes bortgang  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen 

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op