Samlevende med sammenbragte børn over 18 år  

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig går til jeres børn. Din partner arver altså intet efter dig, uanset hvor mange år I har boet sammen. Ejer I fast ejendom sammen kan en straksudbetaling af arv til jeres børn belaste din partners økonomi i sådan en grad, at vedkommende risikerer at gå fra hus og hjem.

100%

Arv til børnene

Eksempel: Hvis friværdien i en ejendom, I ejer sammen, er 500.000 kr., så skal din partner betale din halvdel, 250.000 kr., til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

Du eller din partner skal potentielt udbetale en stor sum penge til børnene ved den førstes død

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv

Dine stedbørn arver intet efter dig

Du har alternative ønsker for din arv, f.eks. at et af dine børn skal arve mere eller mindre end andre, hvis du vil donere til godgørende formål, eller hvis du vil begunstige børnebørn og lign.

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du kan sikre din partner med mellem 75 procent og 87,5 procent af arven efter dig. Udbetalingen til børnene nedbringes hermed markant, og den efterladte partner kan opretholde en normal hverdag. Risikoen for, at din partner må gå fra hus og hjem, elimineres. Du har også mulighed for at fordele 75 procent af arven på en anden måde.

75%

Friarv

12,5%

Tvangsarv til børnene

12,5%

Tvangsarv til børnene, men  kan muligt fordeles til samlever

Eksempel: Hvis arven efter dig er 500.000 kr., skal der kun udbetales 62.500 kr. til børnene 

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Du kan sikre din partner med et fast pengebeløb og give resten af arven til børnene  

Arven kan gøres til særeje, så dine børn ikke skal dele arven med deres ægtefælle ved skilsmisse  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke personer, som du gerne vil begunstige  

Arven bliver fordelt efter jeres ønsker, efter længstlevende er gået bort  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op