Samejeoverenskomst

Få en risikovurdering på under 1 min

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale mellem to eller flere parter, der ejer noget fælles, f.eks. fast ejendom. Aftalen kan regulere de praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen, både under samejets beståen og i tilfælde af tvist og samejets eventuelle opløsning. I tilfælde af konflikter mellem samejeoverenskomstens parter hjælper overenskomstens foruddefinerede aftale og retningslinjer med at håndtere uenighederne. 

Samejeoverenskomsten kan  afhjælpe følgende uenigheder: 

  • Hvis en af parterne har betalt mere af købesummen end den anden
  • Hvis parterne er uenige om, hvem der skal have råderet over ejendommen
  • Hvis den ene part ikke ønsker at eje ejendommen i fællesskab længere
  • Hvis parterne ikke kan blive enige om en salgspris
  • Hvis den ene part misligholder sine gældsforpligtelser
  • Uoverensstemmelser vedrørende fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligeholdelse 
  • Hvis den ene part vil belåne eller pantsætte ejendommen uden den anden parts samtykke  

Brug for rådgivning?

    Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op