Så nemt er det

1. Telefonisk rådgivning, virtuelt skype møde eller hjemmebesøg

Vores juridiske rådgiver afdækker netop dine behov og ønsker i tilfælde af skilsmisse, død og sygdom. Dine oplysninger opbevares sikkert iht. persondataloven

2. Uddybende samtale 
med vores jurister

Juristen gennemgår det modtagne og sikrer sig, at dine ønsker og behov er opfyldt, inden udarbejdelse af dokumentet påbegyndes, og du får tilsendt et udkast til godkendelse.

3. Du modtager dit færdige juridiske dokument

To eksemplarer af det juridiske dokument bliver fremsendt pr. post eller sikker e-mail, og du kan kontakte os og få foretaget gratis ændringer i op til 12 måneder fra modtagelsen.

Vælg din familiekonstellation 

Hvem arver dig, når du er ugift samlever og har børn?

Ugifte samlevere arver ikke automatisk hinandens formue, jf. Arveloven. Har I fællesbørn, arver jeres børn automatisk hele afdødes formue. Som ugifte samlevere ønsker man typisk at sikre hinanden mest muligt, i tilfælde af at den ene part går bort. Vi anbefaler derfor, at du får oprettet et testamente.

Få en risikovurdering her

Hvem arver dig, når du er gift og har børn?

Såfremt I har børn, vil din ægtefælle indledningsvist arve halvdelen af delingsformuen, og dernæst 50 % af den resterende del. Din ægtefælle modtager således 75 % af delingsformuen efter din død, mens dine børn skal dele de resterende 25 %.Få en risikovurdering her

Hvem arver dig, når du er alene med børn?

Ifølge Arveloven vil dine børn automatisk arve hele din formue. Med et testamente kan du sikre dine børns arv ved at vælge, at arven skal være særeje. Du kan dermed sikre dine børns fremtid – også i tilfælde af at børnene skulle blive skilt. 
 

Få en risikovurdering her

Hvem arver dig, når du er ugift samlever uden børn?

Hvis I ikke har børn, går hele arven til afdødes forældre eller søskende, og din samlever arver som udgangspunkt ingenting, jf. Arveloven. Arveloven forhindrer dine forældre og søskende I at give arven til din samlever, hvorfor det er yderst vigtigt, at du får udarbejdet et testamente, så din samlever kan arve dig. 


Få en risikovurdering her

Hvem arver dig, når du er gift uden børn?

Som ægtefæller uden børn tilfalder arven som udgangspunkt den længstlevende ægtefælle. Med et testamente har I mulighed for at lade specifikke personer få en del af jeres arv. Mange vælger at arven skal være særeje, eller f.eks. at båndlægge noget af arven


.

Få en risikovurdering her

Hvem arver dig, når du er alene uden børn?

Som udgangspunkt vil dine forældre arve hele din formue. I tilfælde af at dine forældre er døde vil dine søskende/deres børn arve. Uden børn og ægtefælle har du ingen tvangsarvinger, og du kan – med et testamente – disponere over din formue præcis som du ønsker det.Få en risikovurdering her

Hvornår er et testamente gyldigt?

Underskrift hos notar
Ved underskrift af testamente hos notaren skal du udover originalen medbringe en kopi af testamentet og medbringe billedlegitimation med cpr.nr. Testamentet underskrives i to eksemplarer, og er gyldigt fra det øjeblik, du har underskrevet det hos notaren. 


Når notaren har påtegnet testamentet, vil du eller DinFamilieJurist ApS få det originale testamente udleveret med en påtegning om, at du har underskrevet testamentet i notarens påsyn, og at notaren har skønnet, at du fornuftsmæssigt var i stand til at oprette testamente. Du bør opbevare testamentet et sted, hvor det er nemt at finde. Retten opbevarer en kopi af testamentet og sørger for at oprettelsen indberettes til et centralt register. 

Dette sikrer, at skifteretten får besked om testamentet efter din død og dine arvinger bliver automatisk informeret om, at de er noteret i testamentet. At underskrive testamentet hos en notar kræver personligt fremmøde, og koster kr. 300,-

Underskrift hos vitterlighedsvidner
Når man skriver under på et testamente som vitterlighedsvidne, bekræfter man, at noget er sandt. Som vitterlighedsvidne bekræfter man 1. at det er den person, som dokumentet angiver, der har skrevet under, 2. at personen er myndig, 3. at underskriften er sket på det tidspunkt, som fremgår. Som udgangspunkt kan 2 vitterlighedsvidner underskrive testamentet foran notaren, hvilket gør det fuldt ud gyldigt. En åbenlys fare er at testamentet ikke bliver registreret nogen steder, hvorfor der er en risiko for, at testamentet bliver forlagt. 

Hvad anbefaler vi? 
Vitterlighedsvidners underskrift af testamente foran en notar vil altid være vores anbefaling, fordi du opnår sikkerhed for dig og din familie, og evt. arvinger bliver informeret automatisk om, at de indgår i dit testamente.