Gift uden børn 

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

100 procent af arven efter dig går til din ægtefælle.

100%

Arv til din ærgtefælle

Andre potentielle problemer uden et testamente:

Førstafdødes familie risikerer slet ikke at arve  

Bliver din ægtefælle gift efter din bortgang, vil den nye ægtefælle få adgang til halvdelen af arven

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du råder over 75 procent af arven efter dig, hvis du ønsker, at arven skal fordeles anderledes.  

25%

Tvangsarv til din ægtefælle

75%

Friarv

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Arven gøres til særeje, så din ægtefælle ikke uønsket skal dele arven med en evt. ny ægtefælle  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes specifikke arvinger  

Du sikrer, at arven bliver fordelt efter dine ønsker, efter længstlevende er gået bort  

 Familie og pårørende er ikke i tvivl om dine ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op