Gift med sammenbragte børn under 18 år

Få en risikovurdering på under 1 min

Uden testamente

50 procent af arven efter dig går til børnene. Det betyder, at den længstlevende af jer skal finde en betragtelig sum penge til børnene, når den første går bort. I kølvandet på dette risikerer den længstlevende ægtefælle at skulle gå fra hus og hjem. Børnenes arv indsættes på en lukket konto, som hverken børnene eller den længstlevende ægtefælle har adgang til, før børnene er myndige.

100%

Arv til børnene

Eksempel: Hvis arven efter dig er på 500.000 kr., så skal din ægtefælle udbetale 250.000 kr. til børnene

Andre potentielle problemer uden et testamente:

 Du og din ægtefælle skal udbetale en stor sum penge til børnene og har kun uskiftet bo som alternativ

Der er stor risiko for en skæv fordeling af arven. Børnene til den, der går bort først, risikerer at blive forbigået og få mindre i arv end den længstlevendes børn

Dine børns nuværende eller fremtidige ægtefæller kan få adgang til halvdelen af din arv ved skilsmisse, hvis arven ikke gøres til særeje

Barnets arv udbetales, når barnet fylder 18 år — en alder, hvor modenhed og fornuft måske (endnu) ikke er fremherskende

 I tilfælde af dødsfald råder staten over dit barns skæbne. Hvis I begge går bort samtidig og ikke har tilkendegivet jeres ønsker på forhånd, så bestemmer staten, hvor barnet skal vokse op

Børnene risikerer at blive udsat for kaos og uro, hvis din ægtefælle tvinges til at flytte fra hus og hjem

Det kræver samtykke fra særbørn at sidde i uskiftet bo. De skal skriftligt acceptere, at arven udskydes

Arvestridigheder, usikkerhed og splid i familien

Med testamente

Du og din ægtefælle kan sikre hinanden 87,5 procent af arven. Udbetalingen til børnene nedbringes dermed markant, så vanlig livsstil kan opretholdes. Den længstlevende ægtefælle risikerer ikke at skulle gå fra hus og hjem.

75%

Friarv

12,5%

Tvangsarv til børnene

12,5%

Tvangsarv til børnene, men kan muligt fordeles til samlever

Eksempel: Hvis arven efter dig er 500.000 kr., skal der kun udbetales 62.500 kr. til børnene 

Andre potentielle løsninger med et testamente:

Du sikrer, at der sker en fair fordeling af arven mellem dine, mine og vores børn  

Arven gøres til særeje, så barnet ikke risikerer at skulle dele arven med nuværende eller fremtidig ægtefælle i tilfælde af skilsmisse  

Arven båndlægges, så barnet er mere modent, når arven udbetales   

Påvirkning af Familieretshusets beslutning om, hvor dine børn skal vokse op, hvis I begge går bort  

Særlige genstande, værdier og pengebeløb kan øremærkes til specifikke arvinger  

Du og din ægtefælle har et godt og sikkert alternativ til uskiftet bo  

Arven bliver fordelt efter jeres ønsker efter længstlevende er gået bort  

Familie og pårørende er ikke i tvivl om jeres ønsker omkring arvefordelingen  

Brug for rådgivning?

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op