Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Få en risikovurdering på under 1 min

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Uskiftet bo har den praktiske betydning, at den længstlevende ægtefælle bliver i boet og udskyder fordelingen af arven. Længstlevende beholder dermed rådigheden over hele delingsformuen. Arven efter først afdøde vil dermed blive udskudt til den længstlevende ægtefælle vælger at skifte boet, gifter sig igen eller går bort. 


Såfremt I er gift og har særbørn fra et tidligere forhold, skal I være opmærksomme på at særbørnene kan være en årsag til at den anden ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo, hvis den ene ægtefælle går bort. Hvis særbarnets biologiske forælder går bort, kan den efterlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo uden særbarnets samtykke. 


 • Eksempel på at særbarnets biologiske forælder går bort Jacob og Sara er gift. De har fællesbarnet Nina og derudover har Jacob særbarnet Niels fra et tidligere forhold. Hvis Jacob dør, kan Sara kun sidde i uskiftet bo hvis Niels accepterer dette. Da Nina er et fællesbarn, kan hun ikke modsætte sig uskiftet bo og hendes samtykke skal derfor ikke indhentes. 


 • Ifølge Arveloven er det kun en persons livsarvinger (biologiske- og adoptivbørn), der arver efter personen. Dette betyder at særbørn kun arver deres biologiske forælder men ikke efter den biologiske forælders ægtefælle, uanset hvordan og hvor længe særbarnet og den biologiske forælders ægtefælle har boet sammen med særbarnet. 
Forskellen på særbørn og fællesbørn i Arveloven kan have vidtrækkende konsekvenser hvis man er en sammenbragt familie. Såfremt I ønsker at samtlige af jeres børn - særbørn og fællesbørn - skal arve på lige fod, er det nødvendigt at I opretter et ligedelingstestamente. 
Det samme forhold gør sig gældende hvis I er en sammenbragt familie med særbørn, og ikke har nogen fællesbørn.

Hvad vil ægtefæller med særbørn typisk bestemme i testamentet?

• At den længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt i tilfælde af at særbarnet ikke er myndigt, og derved ude af stand til at give samtykke til at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo. 


• Ægtefællerne beslutter i fællesskab hvordan arven skal fordeles blandt børnene, når den længstlevende ægtefælle går bort – uanset hvem der går bort først. 


• Arven efter dem bliver arvingernes særeje. Dette sikrer ægtefællerne at arven forbliver hos arvingen – og ikke deles i tilfælde af skilsmisse eller separation.

En anden løsning er at særbarnet giver forhåndssamtykke til uskiftet bo.

En ægtefælle kan kun hensidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælles eventuelle særbørn giver samtykke til det. Samtykke til uskiftet bo er en erklæring fra et særbarn på, at: 


- at særbarnet ikke modtager arv efter førstafdøde, før det uskiftede bo skiftes, 
- at særbarnet har ret til at læse åbningsstatus (opgørelse over aktiver og passiver), 
- at den længstlevende ægtefælle i levende live har en ejers rådighed over boet, 
- at den længstlevende ægtefælle ikke må misbruge sin rådighed over boet, og 
- at særbarnet kan rette henvendelse til skifteretten, hvis den længstlevende ægtefælle misbruger sin rådighed, 
- Hvis arvingen er umyndig, skal værgen/skifteværgen give samtykke.

Brug for rådgivning?

    Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op