Børnetestamente

Få en risikovurdering på under 1 min

Hvad er et børnetestamente?   

Hvis et barn bliver forældreløst, er det Familieretshuset, der tager stilling til, hvem der skal tillægges forældremyndigheden over barnet som værge. Familieretshuset vil forhøre sig blandt afdødes familie og venner for at finde en værge eller værger, der varetager barnets tarv bedst.   Et børnetestamente er en erklæring til Familieretshuset om, hvem du ønsker, der skal tage sig af barnet, hvis du går bort. I børnetestamentet kan du udpege en værge. Det kan være en enkelt person eller et par, som du vurderer deler dine værdier, og som barnet vil trives hos.  

Hvorfor et børnetestamente?

Familieretshuset vil gå langt for at tage hensyn til dine ønsker, hvis du har tilkendegivet dem i et børnetestamente, og fraviger kun fra det, hvis hensynet til barnet taler imod ønskerne i børnetestamentet.   Det vil gøre det nemmere for Familieretshuset at skabe de bedste forudsætninger for barnet, hvis de forstår baggrunden for dine ønsker. Derfor er det vigtigt at begrunde dine valg, så Familieretshuset kan finde den bedste løsning og træffe en afgørelse i overensstemmelse med dine ønsker.

Fravalg af familiemedlem eller anden biologisk forælder

Selvom barnets anden biologiske forælder eller et nærtstående familiemedlem ofte er det naturlige valg, kan der være omstændigheder, hvor personen ikke er den bedste til at varetage barnets tarv.  Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anden forælder eller familiemedlem kun har haft sporadisk eller ingen samkvem med barnet, eller den anden biologiske forælder er i behandling for stofmisbrug. Det er en rigtig god idé at lave et børnetestamente, hvis du mener, at det ikke er i barnets interesse, at den biologiske forælder eller et specifikt familiemedlem får forældremyndigheden. 

Gyldighed

Børnetestamentet skal underskrives og dateres af dig. Der er intet krav om tinglysning, og det er valgfrit at anvende vitterlighedsvidner. Børnetestamentet kan også indgå i et almindeligt testamente, hvor du tager stilling til andre vigtige ting om arvens fordeling og vilkår. Det kan især være relevant, hvis du ønsker at give værgen adgang til noget af arven for at sikre, at personens økonomi kan bære ansvaret for at opfostre dit barn.  Uanset om testamentet kun indeholder ønsker om dit barn, eller om det også omhandler bestemmelser om fordelingen af arven efter dig, kan testamentet underskrives foran en notar.  Når testamentet er underskrevet foran notaren, opbevares det i et centralt arkiv og kommer helt automatisk frem efter din død. Det sikrer, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker.    

Brug for rådgivning?

    Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op