Alene uden børn

Hvordan sikrer du din familie bedst, hvis du er enlig og ikke har børn?


 Testamentet for enlige er netop til dig der enten er enlig, eller har en samlever, som du ikkenødvendigvis ønsker skal arve fra dig.
 Fordelen ved at benytte denne type testamente er at du får mulighed for at bestemme at arven efterdig skal gå til eventuelle søskende frem for dine forældre. Du kan desuden anvende testamentet forenlige uanset om du har børn eller ej.


Normalt er der i henhold til Arveloven er der 3 arveklasser. Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, så arver de, derefter arver personerne i 2. arveklasse, osv. Arveklasserne er kategoriseret som følger:  


1. Din ægtefælle og dine livsarvinger (børn)  
2. Dine børnebørn  
3. Dine forældre


Nedenfor kan du se arveklasserne i dit tilfælde:   


1. Dine forældre  
2. Dine søskende  
3. Dine søskendes børn


Hvis du ikke har børn


 Såfremt du ikke har børn, kan du vælge om det skal være dine legale arvinger i henhold tilarveklasserne, der skal arve - eller om arven skal gå til andre arvinger.
 Uanset hvad du beslutter dig for, kan du også vælge hvordan fordelingen mellem dine arvinger skalvære – skal de arve ligeligt eller skal enkelte arve mere end andre? Ydermere kan du vælge at give legater til for eksempel en velgørende organisation eller gøre arventil særeje for dine arvinger.


Arveafgift og boafgiftArver du (undtagen ægtefæller) over 289.000 kr. skal du betale en såkaldt arveafgift til staten.Arveafgiften hedder i dag en boafgift, men i folkemunde kaldes den fortsat arveafgift.Procentsatsen for arveafgiften eller boafgiften varierer alt afhængigt af relationen mellem afdødeog arvingen. 


Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift? 
• Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
• Forældre, Børn, Børnebørn og Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0% af de første 289.000 kr. og 15 % af den resterende arv.
• Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer m.fl.) betaler 0 % af de første 289.000 kr. og 36,25 % af denresterende arv. 


Hvordan kan der spares boafgift? 


1. 30 %-reglen
 30 %-reglen er primært relevant for dig hvis du enten udelukkende efterlader dig arvinger, der skalbetale den høje afgift på 36,25 %, eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 kr. ellerderover. Det betyder altså at løsningen vil være relevant for de fleste barnløse, samt for personer, somefterlader sig en større arv.
 30 %-løsningen består i at du lader dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven gårtil en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er at organisationenafholder hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 Der findes en række fonde, foreninger, institutioner mv. med et almennyttigt formål, som er fritaget forat betale boafgift. Disse velgørende organisationer får på denne måde gavn af hele beløbet. Det er ogsåmuligt at begunstigelsen af den velgørende organisation ikke medfører at dine arvinger får mindre i arvefter dig. Dette kan sikres ved at du i testamentet bestemmer at det er den velgørende organisation,der skal betale boafgiften for dine arvinger. 


Hvilken forskel gør 30 %-reglen? 


Eksempel på normal tildeling af boafgift 

Per efterlader sig en formue på 1 mio kr. Pers kone er død for flere år siden og han efterlader sig ingen børneller børnebørn. 
I sit testamente ønsker Per at begunstige sine nevøer:
Bobeholdning                       1.000.000,00 kr.
Boafgift 15%                            106.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25%              223.337,50 kr.
Arv                                             670.012,50 kr.
Nevøerne skal altså dele arven ligeligt mellem sig og der betales en bo-og tillægsboafgift til staten på i alt 329.987,50 kr.Eksempel på 30%-reglen

Per kunne i stedet lade sine nevøer arve 700.000,00 kr. og samtidig bestemme, at bo- og tillægsafgiften skalbetales af en velgørende organisation:
Bobeholdning                              1.000.000,00 kr.
Arv til nevøerne                             700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation 300.000,00 kr.
Boafgift 15 % heraf                          61.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25 %                     159.587,50 kr.
Samlet arveafgift                            221.237,50 kr.
Arv til nevøerne (uden afgift)    700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation(fratrukket nevøernes afgift)       78.762,50 kr.
Nu skal nevøerne altså kun betale 211.521,71 kr. i bo-og tillægsboafgift til staten. Dødsboet har altså sparet118.465,79 kr., der tilfalder en velgørende organisation, almennyttig forening el.l.. 


2. Gældsbreve og Gaver


Du og din ægtefælle kan årligt give jeres arvinger gaver eller gældsbreve mens I lever. Det har den fordel atdin/jeres formue gøres mindre, hvilket i sidste ende reducerer arveafgiften til staten.

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Ægtefæller med børn

Ægtefæller uden børn

Ugifte samlever med børn

Ugifte samlever uden børn

Alene med børn

Kontakt os og få hjælp allerede i dag

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op