Alene med børn

Hvordan sikrer du din familie bedst, hvis du er enlig og har børn? 

· Testamentet for enlige er netop til dig der enten er enlig, eller har en samlever, som du ikke                     
nødvendigvis ønsker skal arve fra dig.
· Fordelen ved at benytte denne type testamente er at du får mulighed for at bestemme at arven efter
dig skal gå til eventuelle søskende frem for dine forældre. Du kan desuden anvende testamentet for
enlige uanset om du har børn eller ej. 

Normalt er der i henhold til Arveloven er der 3 arveklasser. Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, så arver de,
derefter arver personerne i 2. arveklasse, osv. Arveklasserne er kategoriseret som følger:

 
   1. Din ægtefælle og dine livsarvinger (børn)
   2. Dine børnebørn
   3. Dine forældre
 
Nedenfor kan du se arveklasserne i dit tilfælde: 

   1. Dine børn
   2. Dine forældre
   3. Dine søskende eller deres børn 

Hvis du har børn

 Såfremt du er enlig og har børn, tilfalder hele din formue dine børn. De arver en lige del hver.
 Dine børn er tvangsarvinger til dig og vil samlet arve mindst 25 % af din formue. De resterende 75 %
af din formue kan du selv disponere over i dit testamente og fordele blandt dine børn som du
ønsker.
 De resterende 75 % af arven til dine børn kan begrænses eller båndlægges, hvorved du fastfryser en
del af- eller hele deres arv, så arven eksempelvis først kan bruges, når arvingen fylder 25 år.
 Arven efter dig kan gøres til særeje så den ikke skal deles, i tilfælde af at dine børn bliver separeret
eller skilt.
 Med et børnetestamente kan du navngive en person, som skal varetage forældremyndigheden over
dit barn/dine børn, såfremt du går bort, før de fylder 18 år.


Arveafgift og boafgift 

Arver du (undtagen ægtefæller) over 289.000 kr. skal du betale en såkaldt arveafgift til staten.
Arveafgiften hedder i dag en boafgift, men i folkemunde kaldes den fortsat arveafgift.
Procentsatsen for arveafgiften eller boafgiften varierer alt afhængigt af relationen mellem afdøde
og arvingen. 

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift? 

 Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 Forældre, Børn, Børnebørn og Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0
% af de første 289.000 kr. og 15 % af den resterende arv.
 Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer m.fl.) betaler 0 % af de første 289.000 kr. og 36,25 % af den
resterende arv. 

Hvordan kan der spares boafgift?

1. 30 %-reglen

 30 %-reglen er primært relevant for dig hvis du enten udelukkende efterlader dig arvinger, der skal
betale den høje afgift på 36,25 %, eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 kr. eller
derover. Det betyder altså at løsningen vil være relevant for de fleste barnløse, samt for personer, som
efterlader sig en større arv.
· 30 %-løsningen består i at du lader dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går
til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er at organisationen
afholder hele arveafgiften for dine andre arvinger.
· Der findes en række fonde, foreninger, institutioner mv. med et almennyttigt formål, som er fritaget
for at betale boafgift. Disse velgørende organisationer får på denne måde gavn af hele beløbet. Det er
også muligt at begunstigelsen af den velgørende organisation ikke medfører at dine arvinger får mindre
i arv efter dig. Dette kan sikres ved at du i testamentet bestemmer at det er den velgørende
organisation, der skal betale boafgiften for dine arvinger. 

Hvilken forskel gør 30 %-reglen? 

Eksempel på normal tildeling af boafgift 

Per efterlader sig en formue på 1 mio kr. Pers kone er død for flere år siden og han efterlader sig ingen børn
eller børnebørn. I sit testamente ønsker Per at begunstige sine nevøer:
Bobeholdning               1.000.000,00 kr.
Boafgift 15%                     106.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25%       223.337,50 kr.
Arv                                       670.012,50 kr.
Nevøerne skal altså dele arven ligeligt mellem sig og der betales en bo-og tillægsboafgift til staten på i alt
329.987,50 kr. 


Eksempel på 30%-reglen 

Per kunne i stedet lade sine nevøer arve 700.000,00 kr. og samtidig bestemme, at bo- og tillægsafgiften skal
betales af en velgørende organisation:
Bobeholdning                                                1.000.000,00 kr.
Arv til nevøerne                                                700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation                   300.000,00 kr.
Boafgift 15 % heraf                                            61.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25 %                                       159.587,50 kr.
Samlet arveafgift                                              221.237,50 kr.
Arv til nevøerne (uden afgift)                      700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation
(fratrukket nevøernes afgift)                         78.762,50 kr.
Nu skal nevøerne altså kun betale 211.521,71 kr. i bo-og tillægsboafgift til staten. Dødsboet har altså sparet
118.465,79 kr., der tilfalder en velgørende organisation, almennyttig forening el.l..


2. Gældsbreve og Gaver

Du og din ægtefælle kan årligt give jeres arvinger gaver eller gældsbreve mens I lever. Det har den fordel at
din/jeres formue gøres mindre, hvilket i sidste ende reducerer arveafgiften til staten.

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Ægtefæller med børn

Ægtefæller uden børn

Ugifte samlever med børn

Ugifte samlever uden børn

Alene uden børn

Kontakt os og få hjælp allerede i dag

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op