Ægtepagt

Få en risikovurdering på under 1 min

Hvad er en ægtepagt?

Når to personer indgår ægteskab, indebærer det automatisk 'formuefællesskab'. Det betyder, at i tilfælde af separation, skilsmisse eller død, så bliver den samlede fælles formue delt lige, medmindre andet aftales.   En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller, som stipulerer, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet, som man ellers automatisk får, når man gifter sig med hinanden.  

Hvornår er en ægtepagt en god idé?

 • Hvis den ene ægtefælle har en større pension, men I ønsker, at den skal fordeles ligeligt ved skilsmisse  
 • Hvis parterne er uenige om, hvem der skal have råderet over ejendommen
 • Hvis I ønsker at gøre tvangsarven til børnene mindre  
 • Hvis parterne ikke kan blive enige om en salgspris
 • Hvis du overvejer at blive, eller allerede er, selvstændig erhvervsdrivende og ikke ønsker at miste halvdelen af din virksomhed ved skilsmisse  
 • Hvis den ene part vil belåne eller pantsætte ejendommen uden den anden parts samtykke  
 • Hvis den ene part, eller begge parter, har arvet en sum penge eller modtaget en erstatning
 • Hvis den ene ægtefælle har stor gæld, mens den anden er gældfri
 • Hvis du ikke ønsker at dele specifikke penge, værdier, ejendomme og/eller andre aktiver i en skilsmisse
 • Hvis der er stor forskel på jeres formue. Så kan ægtepagten sikre, at den mest formuende ikke lider store tab     

Brug for rådgivning?

  Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op