Ægtefæller uden børn

Hvem arver dig, hvis du er gift og ikke har børn?
  -  Som ægtefæller uden børn arver I som udgangspunkt den fulde arv efter hinanden.
 
I henhold til Arveloven er der 3 arveklasser. Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, så arver de, derefter arver
personerne i 2. arveklasse, osv. Arveklasserne er kategoriseret som følger: 

  1. Din ægtefælle og dine livsarvinger (børn)
  2. Dine børnebørn
  3. Dine forældre


Hvad sker der, hvis I ikke laver et testamente?

• Hvis I ikke laver et testamente, vil hele arven efter den af jer som først afgår ved døden gå til den
anden ægtefælle.
• Når den længstlevende er gået bort, vil arven efter jer gå til længstlevendes forældre (hvis disse
fortsat er i live) og ellers længstlevendes eventuelle søskende eller deres børn.
• Er ingen af disse i live, vil arven gå til staten. 
 Formålet med at oprette et gensidigt testamente mellem ægtefæller er således at sørge for den 
rette fordeling af arven, når den længstlevende ægtefælle går bort. Skal arven fordeles til resterende
familiemedlemmer? Eller til fx velgørende foreninger? 


Hvad vil ægtefæller typisk bestemme i testamentet?

• Som oftest er et testamente gensidigt begunstigende. Det betyder at I som ægtefæller ønsker at sikre
hinanden bedst muligt.
• Når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden vil I kunne vælge, hvordan arven efter den
længstlevende ægtefælle skal fordeles. På den måde sker det også i overensstemmelse med
førstafdøde ægtefælles ønsker:
• Typisk bestemmes det at arven skal gå videre til arvinger som særeje. Dermed sikrer I at arven ikke
deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. 

Arveafgift og boafgift 

Arver du (undtagen ægtefæller) over 289.000 kr. skal du betale en såkaldt arveafgift til staten.
Arveafgiften hedder i dag en boafgift, men i folkemunde kaldes den fortsat arveafgift.
Procentsatsen for arveafgiften eller boafgiften varierer alt afhængigt af relationen mellem afdøde
og arvingen.
 
Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?
 
Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
• Forældre, Børn, Børnebørn og Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0
% af de første 289.000 kr. og 15 % af den resterende arv.
• Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer m.fl.) betaler 0 % af de første 289.000 kr. og 36,25 % af den
resterende arv. 


Hvordan kan der spares boafgift? 

1. 30 %-reglen


• 30 %-reglen er primært relevant for dig hvis du enten udelukkende efterlader dig arvinger, der skal
betale den høje afgift på 36,25 %, eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 kr. eller
derover. Det betyder altså at løsningen vil være relevant for de fleste barnløse, samt for personer, som
efterlader sig en større arv.
• 30 %-løsningen består i at du lader dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går
til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er at organisationen
afholder hele arveafgiften for dine andre arvinger.
• Der findes en række fonde, foreninger, institutioner mv. med et almennyttigt formål, som er fritaget for
at betale boafgift. Disse velgørende organisationer får på denne måde gavn af hele beløbet. Det er også
muligt at begunstigelsen af den velgørende organisation ikke medfører at dine arvinger får mindre i arv
efter dig. Dette kan sikres ved at du i testamentet bestemmer at det er den velgørende organisation,
der skal betale boafgiften for dine arvinger. 

Hvilken forskel gør 30 %-reglen? 

Eksempel på normal tildeling af boafgift 

Per efterlader sig en formue på 1 mio kr. Pers kone er død for flere år siden og han efterlader sig ingen børn
eller børnebørn. I sit testamente ønsker Per at begunstige sine nevøer:
Bobeholdning                  1.000.000,00 kr.
Boafgift 15%                       106.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25%          223.337,50 kr.
Arv                                        670.012,50 kr.
Nevøerne skal altså dele arven ligeligt mellem sig og der betales en bo-og tillægsboafgift til staten på i alt
329.987,50 kr. 

Eksempel på 30%-reglen 

Per kunne i stedet lade sine nevøer arve 700.000,00 kr. og samtidig bestemme, at bo- og tillægsafgiften skal
betales af en velgørende organisation:
Bobeholdning                                           1.000.000,00 kr.
Arv til nevøerne                                           700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation                300.000,00 kr.
Boafgift 15 % heraf                                      61.650,00 kr.
Tillægsboafgift 25 %                                 159.587,50 kr.
Samlet arveafgift                                       221.237,50 kr.
Arv til nevøerne (uden afgift)                   700.000,00 kr.
Arv til velgørende organisation
(fratrukket nevøernes afgift)                      78.762,50 kr. 

Nu skal nevøerne altså kun betale 211.521,71 kr. i bo-og tillægsboafgift til staten. Dødsboet har altså sparet
118.465,79 kr., der tilfalder en velgørende organisation, almennyttig forening el.l..


2. Gældsbreve og Gaver 

Du og din ægtefælle kan årligt give jeres arvinger gaver eller gældsbreve mens I lever. Det har den fordel at
din/jeres formue gøres mindre, hvilket i sidste ende reducerer arveafgiften til staten.

Få en gratis risikovurdering på 1 minut og find ud af hvordan din familie står i dag - Det er godt givet ud.

Få en risikovurdering på 1 min

Testamenter

Ægtefæller med børn

Ugifte samlever med børn

Ugifte samlever uden børn

Alene med børn

Alene uden børn

Kontakt os og få hjælp allerede i dag

Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op